Πιτονοστιμίες | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Διεύθυνση: Αγίου Βασιλείου
Ωράριο: 13:00 - 17:00 και 19:00 - 24:00 εκτός Κυριακές και αργίες.
Ελάχιστη παραγγελία 5€
Τηλ. 2661700189