Πιτσαδόρος | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Διεύθυνση: Γκύλφορδ 6, (Πόρτα Ρεμούνδα)
Ωράριο: Καθημερινά 18:00 - 00:30 εκτός Δευτέρας
Τηλ. 2661700103