Πιτσαδόρος | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Διεύθυνση: Γκύλφορδ 6, (Πόρτα Ρεμούνδα)
Ωράριο: Καθημερινά 18:00 - 00:30 εκτός Δευτέρας
Κλειστό: 24/12/2018 , 25/12/2018, 26/12/2018, 31/12/2018, 01/01/2019 και 02/01/2019
Τηλ. 2661700103