Πιτσαδόρος | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Διεύθυνση: Γκύλφορδ 6, (Πόρτα Ρεμούνδα)
Ωράριο: 18:00 - 00:30 (εκτός Δευτέρας)
Τηλ. 2661700103