Σούβλα - της Ώρας | Delivery Κέρκυρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Μπούζης " Ο Μερακλής"
Διεύθυνση: Ευγ. Βουλγάρεως 85
Ωράριο: 12:00 - 24:00 
Τηλ. 2661028300, 6982079106

*Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν, χωρίς σχετική προειδοποίηση, ανάλογα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.